Byråns delägare verkar som oberoende skiljemän.
Verksamheten startades 2013 av Claes Lundblad, tidigare delägare i Mannheimer Swartling och Roschier, samt av Claes Zettermarck, tidigare delägare i White & Case.

OM ADVOKATBYRÅN

Verksamheten är inriktad på skiljemannauppdrag. Delägarna verkar regelmässigt såsom skiljemän i internationella och svenska skiljetvister underkastade olika regelverk, däribland skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), Internationella Handelskammarens skiljedomsregler, Skiljedomsreglerna för International Centre for Dispute Resolution (ICDR), finska Centralhandelskammarens skiljedomsregler, UNCITRALs skiljedomsregler och internationella skiljedomsregler, svenska och utländska.

Utöver arbetet som skiljemän biträder delägarna som ombud vid tvistlösning genom skiljeförfaranden och inför svenska och utländska domstolar. Delägarna biträder därtill med rättsutlåtanden avseende svensk rätt och international skiljedomsrätt. I tillägg verkar delägarna som medlare och som ordförande vid bolagsstämmor i noterade bolag. Byråns kontor är beläget på Kungsgatan 8 i hjärtat av Stockholm.