Claes Zettermarck

Claes Zettermarck utexaminerades 1972 från juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Efter fem år i offentlig tjänst bland annat såsom tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt och fiskal vid Svea hovrätt övergick han till advokatbyrå 1977.

Såsom biträdande jurist och senare delägare vid Palm-Jensen & Roos inriktades hans praktik på entreprenadrätt och domstolsprocess samt skiljeförfarande. År 1983 övergick Claes Zettermarck till White & Case som var den första utländska advokatbyrån att etablera sig i Sverige. Han var delägare 1986–2013. Hos White & Case arbetade Claes Zettermarck dels med tvistlösning, dels med privata företagsöverlåtelser. Tvistlösningspraktiken avsåg alla typer av kommersiella tvister från entreprenad till utveckling av IT-system samt tvister avseende privata företagsöverlåtelser. M&A- praktiken var i stor utsträckning inriktad på uppdrag för Private Equity-aktörer.

Hos White & Case tjänstgjorde Claes Zettermarck som exekutiv delägare vid stockholmskontoret under 13 år och vid moskvakontoret under två år. Claes Zettermarck verkade därtill under flera år i byråns European Coordination Committee och i Global Management Board under 2001–2004. Claes Zettermarck har även arbetat i styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, först som vice ordförande 2009–2011 och som ordförande 2011–2013.

Förutom svenska talar och skriver Claes Zettermarck flytande engelska.