Claes Zettermarck

Oberoende skiljeman, Lundblad & Zettermarck, Stockholm

Claes Zettermarck utexaminerades 1972 från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Efter fem år i offentlig tjänst bland annat såsom tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt och fiskal vid Svea hovrätt övergick han till advokatbyrå 1977. Såsom biträdande jurist och senare delägare vid Palm-Jensen & Roos inriktades hans praktik på entreprenadrätt och domstolsprocess samt skiljeförfarande. År 1983 övergick Claes Zettermarck till White & Case som var den första utländska advokatbyrån att etablera sig i Sverige. Han var delägare 1986-2013. Hos White & Case arbetade Claes Zettermarck dels med tvistlösning, dels med privata företagsöverlåtelser. Tvistlösningspraktiken avsåg alla typer av kommersiella tvister från entreprenad till utveckling av IT-system samt tvister avseende privata företagsöverlåtelser. M&A-praktiken var i stor utsträckning inriktad på uppdrag för Private Equity-aktörer.

Hos White & Case tjänstgjorde Claes Zettermarck som exekutiv delägare vid Stockholms-kontoret under 13 år och vid Moskvakontoret under två år. Claes Zettermarck verkade därtill under flera år i byråns European Coordination Committee och i Global Management Board under 2001-2004. Claes Zettermarck har även arbetat i styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, först som vice ordförande 2009-2011 och som ordförande 2011-2013.

Sedan 2013 är Claes Zettermarck verksam i Advokatfirman Lundblad & Zettermarck HB. Verksamheten är inriktad på uppdrag som skiljeman och medlare.

Förutom svenska talar och skriver Claes Zettermarck flytande engelska.