Claes Lundblad

Claes Lundblad utbildades vid Lunds Universitet (jur.kand 1969). Efter tingstjänstgöring anställdes han vid Mannheimer & Zetterlöf 1972. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1976 och var delägare i Mannheimer & Zetterlöf 1977 – 1990. Efter samgående med Carl Swartling Advokatbyrå 1990 var han delägare i Mannheimer Swartling 1990-2008. Han var i den byrån styrelsens ordförande under perioden 1997 – 2002. Claes Lundblad ledde i många år Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. År 2008 övergick Claes Lundblad till Roschier för att som delägare i den byrån leda dess tvistlösningsgrupp i Stockholm. Sedan han 2012 lämnat Roschier startade han tillsammans med Claes Zettermarck en ny advokatbyrå, Lundblad & Zettermarck.

Under åren 1974 – 1977 var Claes Lundblad verksam vid Mannheimer & Zetterlöfs kontor i Rotterdam.  Under åren 1996 – 2000 var han ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse. Han var svensk ledamot av ICC International Court of Arbitration under åren 2003 – 2009. Claes Lundblad tog initiativ till grundandet av Swedish Arbitration Association, vars första ordförande han var.

I sin verksamhet har Claes Lundblad arbetat med allmänna kontraktsfrågor, finansiering, försäkring, shipping och energirätt. Som internationellt verksam skiljeman har han bred erfarenhet av avtalstvister på en rad områden däribland tvister avseende joint ventures, skeppsbyggnad, sjöfart och finansiella frågor inklusive derivathandel. Claes Lundblad har betydande erfarenhet av tvister på energiområdet särskilt tvister gällande naturgas och petroleum.

Claes Lundblad är författare till en rad artiklar avseende skiljeförfarande och civilprocess. Han har vidare arbetat med frågor rörande advokaters yrkesetik.  

Claes Lundblads språkkunskaper omfattar engelska och de skandinaviska språken. Han har god läsförståelse avseende tyska, franska och holländska.