Claes Lundblad

Claes Lundblad utbildades vid Lunds universitet (LLB 1969). Efter domstjänsten gick han med i Mannheimer & Zetterlöf 1972. Tillträde till baren 1976 var han en partner på Mannheimer & Zetterlöf 1977-1990. Efter en sammanslagning var han partner vid Mannheimer Swartling 1990-2008 och företagets ledande partner 1997-2002. I många år var Claes Lundblad den praxis chef för tvistlösningsgruppen på Mannheimer Swartling. År 2008 blev Claes Lundblad en partner hos Roschier för att leda Stockholmskonfliktkoncernen. År 2013 avgick Claes Lundblad från Roschier för att hitta med Claes Zettermarck ett nytt företag, Lundblad & Zettermarck.

Claes Lundblad var advokat vid Rotterdams kontor i Mannheimer & Zetterlöf 1974-1977. Mellan 1996-2000 var medlem av Sveriges advokatsamfund och 2003-2009 Claes Lundblad tjänstgjorde hos den svenska medlemmen av Internationella brottmålsdomstolen . Claes Lundblad är grundare av svensk skiljeförening vars första ordförande han var. Han är också medlem i London Court of International Arbitration (LCIA), International Bar Association och andra yrkesorganisationer.

Claes Lundblad har i sin karriär gjort omfattande arbete i allmänhet avtalsrätt, finansiering, sjöfart och energi. Som internationell skiljedomare har han bred erfarenhet av generella avtalsmässiga tvister inom en rad olika områden. Han har särskild erfarenhet av joint ventures, bank, byggande och varvsindustrin och inom energisektorn, särskilt olja, gas och andra hydrokarboner. Skrifter av Claes Lundblad innehåller artiklar om skiljeförfarande och civilrättsliga förfaranden och deontologi.

Claes Lundblad språkkunskaper inkluderar svenska och andra skandinaviska språk samt engelska med läsförmåga på tyska, franska och holländska.